Interestingly Going Telegram

The Wind Cries

Arbeta som lastbilsdoktor

Jag arbetar just nu på en lastbilsverkstad. Jag brukar alltså hålla på och fixa med lastbilar och sätta dit lastbilsdelar och lite sådana saker. Det är ett ganska roligt jobb tycker jag. Jag ser det som att vara en bildoktor. Precis som en riktigt doktor så är det något fel på patienten som i det här fallet är bilen. Och min uppgift är att bota patienten och se till att fixa det som är fel. Så då får man prova sig fram och komma fram till vart felet ligger och sedan åtgärda det.